Crossref Citations

1. Kırıkkale Üniversitesi Hayvan Hastanesine Getirilen Neonatal İshalli Buzağılarda Major Enteropatojenlerin Prevalansının Araştırılması
Zeki GÜRELİ, Erdal KARA
Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi  vol: 34  issue: 1  first page: 95  year: 2023  
doi: 10.35864/evmd.1193819