Crossref Citations

1. Rapid detection of Haemophilus parasuis using cross-priming amplification and vertical flow visualization
Hongchao Gou, Juan Li, Rujian Cai, Shuai Song, Miao Li, Dongxia Yang, Zhiyong Jiang, Yan Li, Pinpin Chu, Chunling Li
Journal of Microbiological Methods  vol: 144  first page: 67  year: 2018  
doi: 10.1016/j.mimet.2017.11.005