Crossref Citations

1. A systematic review and meta-analysis on prevalence and distribution of Taenia and Echinococcus infections in Ethiopia
Nigus Abebe Shumuye, John Asekhaen Ohiolei, Mebrahtu Berhe Gebremedhin, Hong-Bin Yan, Li Li, Wen-Hui Li, Nian-Zhang Zhang, Bao-Quan Fu, Wan-Zhong Jia
Parasites & Vectors  vol: 14  issue: 1  year: 2021  
doi: 10.1186/s13071-021-04925-w